Vakances

Bērnu apģērbi, apavi

Veips un E-Cigarette

Virtuālās preces
Nekustamie īpašumi
Transports
Bizness
Pakalpojumi
Bērniem
Elektrotehnika
Mode un stils
Skaistums un veselība
Hobiji, vaļasprieki
Sports, aktīvā atpūta
Mājai un vasarnīcai
Dzīvnieki
Būvmateriāli un instrumenti
Roku darbs
Meklē darbu
Vakances

Reklāmu iesniegšanas noteikumi

Reģistrējoties šajā vietnē, Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem un uzņemas tajos norādītās tiesības un pienākumus, kas saistīti ar reklāmu iesniegšanu vietnē. 

Uzmanību! Šie noteikumi attiecas gan uz bezmaksas, gan uz apmaksātām reklāmām (Premium, VIP reklāmas), kas tiek publicētas BBBA.LV vietnē. Apmaksātas reklāmas var arī bloķēt, ja tiek atklāti pārkāpumi. 

Ja ir informācija, ka ievietotās reklāmas pārkāpj Vietnes noteikumus, spēkā esošos tiesību aktus un / vai trešo personu tiesības, BBBA.LV ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt un / vai noņemt šādas reklāmas, kā arī ierobežot darbības Lietotāja, kurš vietnē ievietoja šīs reklāmas.  Vietnes administrācija patur tiesības atteikties publicēt sludinājumu, ja Lietotājs sistemātiski pārkāpj vietnes noteikumus un apstiprina citu lietotāju sūdzības par sludinājumu.

1. Vispārīgi noteikumi:

Šie reklāmas izvietošanas noteikumi vietnē (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir publisks piedāvājums un nosaka nosacījumus, kā lietotāji var izvietot sludinājumus, vietnes pakalpojumus un vietni internetā vietnē: BBBA.LV. šīs vietnes (turpmāk "Vietne"). Vietne tika izveidota, lai vietnes lietotājiem nodrošinātu iespēju publicēt un skatīt reklāmas, lai atrastu partnerus darījumu noslēgšanai. Šie noteikumi attiecas uz visām darbībām, kuras lietotājs veic, publicējot informāciju un / vai izmantojot šīs vietnes pakalpojumus. Visi pašreizējie pakalpojumi, kā arī to pilnveidošana un / vai jaunu pievienošana ir šo noteikumu priekšmets. Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja beznosacījumu piekrišanu šiem noteikumiem un sludinājumu publicēšanas, baneru publicēšanas, vietnes un tajos norādītās vietnes pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem; domstarpību gadījumā ar šiem Noteikumiem Lietotājam ir jāatturas no Vietnes izmantošanas.

2. Termini un jēdzieni, ko izmanto šajos noteikumos:

"BBBA" - saskaņā ar Latvijas likumdošanu reģistrēta juridiska persona, kas darbojas, izmantojot interneta resursu (Interneta ziņojumu dēlis) BBBA.LV. 

Vietnes pakalpojumi - visi vietnē pieejamie pakalpojumi. 

Kategorija - Vietnes sadaļa, kas paredzēta reklāmu izvietošanai ar tematisku saturu, kas saistīts ar šīs sadaļas nosaukuma tēmu. 

Paziņojums - informācija, kuru Lietotājs aizpildītas veidlapas veidā pievieno Vietnes kategorijai, lai šo informāciju publiski ievietotu Vietnes kategorijā. 

Nekomerciāls paziņojums - paziņojums par personīgā īpašuma pārdošanu vai apmaiņu, ko indivīds pievienojis jebkurai Vietnes kategorijai. 

Publicēšana - sludinājuma publiska izvietošana vienā no vietņu kategorijām. Personīgais konts ir personalizēta Vietnes saskarne ar lietotāju rīku komplektu personalizēto Vietnes pakalpojumu izmantošanai. 

Lietotājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas brīvprātīgi reģistrējusies un saņēmusi kontu, lai izmantotu Vietnes pakalpojumus. Lietotājam vietnē var būt tikai viena reģistrācija (konts). Nepārreģistrējieties uz citu e-pastu. 

Reklāmu izvietošanas noteikumi - šie noteikumi reglamentē attiecības starp "BBBA" un Lietotāju visā Lietotāja nodrošināšanas un piekļuves laikā personalizētajiem Vietnes pakalpojumiem.

3. Vispārīgi lietošanas noteikumi:

3.1. Lietotājs uzņemas visu atbildību, kas saistīta ar Reklāmu saturu, saskaņā ar Vietnes noteikumiem un saskaņā ar Latvijas likumdošanu. 

3.2. Reklāmu veidošana un ievietošana ir atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem, kuri ir pilnvaroti ievadīt savu lietotājvārdu un paroli, vai ir pilnvaroti, izmantojot sociālo tīklu vai mobilā tālruņa numuru. 

3.3. Lietotājam ir iespēja publicēt, noņemt no publikācijas, rediģēt, dzēst, izcelt, atkārtoti publicēt paziņojumu kategoriju saraksta augšdaļā, atzīmēt kā priviliģētu jebkuru sludinājumu, kas atļauts publikācijai vietnē. 

3.4. Vietnes bezmaksas pakalpojumi ietver nekomerciālu paziņojumu publicēšanu, sludinājuma rediģēšanu, nemainot sadaļu Publicēšana, izstāšanos no publikācijas, sludinājuma dzēšanu. 

3.5. Vietnes apmaksātie pakalpojumi ietver tādus pakalpojumus kā komerciālu reklāmu publicēšana, reklāmu izcelšana, atkārtota publicēšana kategoriju saraksta augšdaļā un priviliģētas reklāmas statuss. 

3.6. Apmaksa par vietnes apmaksātajiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar cenrādi, kas parādīta, veidojot Reklāmu, vai Vietnes personīgā konta Reklāmu sarakstā. 

3.7. Maksājums tiek veikts, izmantojot vietnē pieejamos maksājuma veidus. 

3.8. Gadījumā, ja neatbilstība starp Vietnes pakalpojumiem un norādītajām prasībām, Lietotājam ir tiesības pieprasīt atmaksāt par šo Pakalpojumu samaksātos līdzekļus, pēc tam, kad ir izskatītas atmaksas prasības un pieņemts pozitīvs lēmums, līdzekļi tiks atgriezti Lietotāja norādītais konts. 

3.9. Regulāra šo noteikumu pārkāpšana nozīmē neatgriezenisku Konta un ar to saistīto e-pasta bloķēšanu: e-pastu, IP adreses, tālruņa numurus. Konta bloķēšanas laikā izmantotie līdzekļi nav atmaksājami.

4. Publicēšana ir aizliegta:

4.1. Reklāmas, kas iesniegtas kategorijā, kas neatbilst objektam Reklāmas.

4.2. Paziņojumi par neeksistējošu produktu vai pakalpojumu.

4.3. Sludinājuma ar diviem vai vairākiem darījuma objektiem iesniegšana.

4.4. Iesniedzot divas vai vairāk reklāmas ar vienu un to pašu darījuma objektu.

4.5. Fotoattēli, kas nav saistīti ar darījuma objektu. Zīmējumi, grafiskie objekti, teksta uzraksti, numuri (izņemot fotoattēla datumu). Fotoattēli ar spilgtu fonu atšķir fotoattēlus no citu reklāmu saraksta. Visi fotoattēli, kas neatbilst šai prasībai, tiks nekavējoties noņemti.

4.6. Reklāmu iesniegšana par reliģiskām un okultām tēmām.

4.7. Paziņojumu iesniegšana par aizdevumu, hipotēku aizdevumu, aizdevumu vai citu finanšu pakalpojumu izsniegšanu, nenorādot pilnīgu informāciju par juridisko personu, kas sniedz šo pakalpojumu.

4.8. Reklāmu iesniegšana, kas apmelo fizisku vai juridisku personu godu, cieņu vai citu uzņēmējdarbības reputāciju.

4.9. Sludinājuma tekstā nedrīkst būt kontaktinformācija, tālruņa numuri, bankas kontu numuri, e-pasta adreses, atrašanās vietas adreses.

4.10. Reklāmas ar erotiskiem, pornogrāfiskiem, neķītriem vai ekstrēmistiskiem materiāliem tekstā, virsrakstā, fotogrāfijās.

4.11. Reklāmu izvietošana pakalpojumu sniegšanai programmatūras instalēšanai, programmatūras nomaiņai un citiem līdzīga rakstura pakalpojumiem, ja tas nozīmē tiesību aktu pārkāpumu par intelektuālā īpašuma tiesībām.

4.12. Reklāmas ar tekstu vai atsevišķi rakstītiem vārdiem, izmantojot lielos burtus (lielie burti), piemēram, PĀRDOT AUTO, vai izmantojot īpašas rakstzīmes, kas Reklāmu padara vizuāli pamanāmāku.

4.13. Paziņojumi par darījumiem ar jebkāda veida dokumentiem vai personu dokumentu formām, kurus nevar nodot trešām personām.

4.14. Medicīnisko, narkotisko, psihotropo un citu vielu pārdošanas sludinājumi, kuru tirdzniecība ir aizliegta vai kuriem nepieciešama īpaša licence.

4.15. Publicējiet informāciju, kas var vai pārkāpj pašreizējos Latvijas tiesību aktus.

4.16. Sludinājumi ar lūgumu pēc materiālās palīdzības, līdzekļu vākšanas ārstēšanai, pieņemšanas dāvanā utt.

4.17. Reklāmas, kurās ir apzināti nepatiesa informācija, reklāmas piramīdu shēmas un citi apšaubāmi ienākumu gūšanas veidi.

5. Apstrāde publicētajiem reklāmas:

5.1 Vietnes administrācija nav atbildīga par reklāmu saturu. 

5.2 Vietnes administrācija uzņemas tiesības veikt šādas darbības: 

5.2.1 Dzēst publikācijas pēc daudzu sūdzību saņemšanas. 

5.2.2. Svītrot publikācijas, kas saistītas ar šo noteikumu 4.2., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.13., 4.14., 4.15. Punktu. 

5.2.3. No publikācijas izņemt paziņojumus, kas saistīti ar šo noteikumu 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.12. Punktu, ar iespēju Lietotājam rediģēt no publikācijas noņemtos paziņojumus atkārtotai publicēšanai. Sistemātisks 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 punktu pārkāpums noved pie Ziņu dzēšanas un Lietotāja konta bloķēšanas. 

5.3. Ja jūsu reklāma tiek noņemta no publicēšanas, bloķēta vai noņemta, tas nozīmē, ka esat pārkāpis šos noteikumus, ja nepiekrītat administrācijas pieņemtajam lēmumam, lūdzu, sazinieties ar BBBA klientu atbalsta dienestu pa e-pastu, izmantojot atsauksmes vai pa tālruni.

Prasības reklāmas lauku aizpildīšanai:

Virsraksts     

Reklāmas nosaukumam jāatbilst tā saturam.

Nelietojiet atkārtotas jautājuma zīmes, izsaukuma zīmes un citas zīmes, kā arī vārdus, kas piesaista uzmanību, piemēram, "Steidzami !!!", "Pārdodu!", "Pērciet!", "Lielisks piedāvājums" utt.    

Nesniedziet kontaktinformāciju (tālruņa numurs, fiziskā / juridiskā / elektroniskā adrese (e-pasts), vietnes nosaukums (saites), ICQ, skype, uzņēmuma nosaukums utt.).    

Nerakstiet virsrakstu lielajiem burtiem, izņemot lielo vārdu un īpašvārdu pirmos burtus. Tikai saīsinājumus var rakstīt pilnībā ar lielajiem burtiem. Nepareizi uzrakstītas pareizrakstības piemērs: “STeidzami pārdodiet automašīnu”. 

Apraksts     

Reklāmā jābūt visprecīzākajai informācijai par konkrēto produktu / pakalpojumu, kuru jūs piedāvājat / meklējat. Ir atļauts norādīt saistīto informāciju: pirkšanas, piegādes nosacījumus un iespējas, informāciju par atlaidēm un dāvanām, nopirktā produkta uzstādīšanu un uzstādīšanu utt.    

Nav atļauts aprakstīt pārdošanas priekšmeta iespējas, kam ir reklāmas raksturs.    

Reklāmas tekstā nedrīkst būt kontaktinformācija (tālruņa numurs, fiziskā / juridiskā / elektroniskā adrese (e-pasts), vietnes nosaukums (saites), ICQ, skype utt.).    

Lielo burtu lietošana nav atļauta, izņemot lielo vārdu un īpašvārdu pirmos burtus.    

Aprakstā ir nepieņemami izmantot atslēgvārdus, lai atvieglotu pārdevēja sludinājumu meklēšanu, vairāku produktu uzskaitīšanu, cenrāžu izvietošanu. 

Cena     

Cenai jāatbilst objekta / pakalpojuma faktiskajai cenai.    

Cenai jābūt veselam skaitlim, nav atļauts norādīt vārdus, kas aizstāj cenu (piemēram, "dārga", "lēta", "simboliska cena" utt.).    

Cena jānorāda visai pārdošanas / nomas precei. (Piemēram, pārdodot preci pa daļām, cena jānorāda pilnā apjomā, nevis atkarībā no nomaksas termiņa. Tekstā norādiet informāciju par daļām.)    

Neiekļaujiet cenu nosaukumā vai reklāmas tekstā - tam ir atsevišķs lauks. 

Fotoattēli     

Fotoattēlam, kurā redzams jūsu piedāvātais produkts / pakalpojums, jāatbilst reklāmas nosaukumam un tekstam.    

Fotoattēlā nedrīkst būt lietotāja saskarnes elementi, abstrakti zīmējumi, rāmji un citas detaļas, kas uzzīmētas ar grafiskajiem redaktoriem.    

Fotoattēlā nedrīkst būt kolāža kā titulfoto, logotips (ieskaitot Slando un Avito), zīmols, autortiesības, ūdenszīme, uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, e-pasts, saites uz vietni utt.    

Fotoattēlam jābūt kvalitatīvam, attēlotajam objektam jābūt atšķiramam, optimālais izmērs ir: platums - 1024 pikseļi, augstums - 800 pikseļi, izmērs līdz 2 MB.    

Fotoattēlā ir atļauta ūdenszīme ar pilnu vārdu. Interneta partneriem var izmantot ūdenszīmi ar uzņēmuma nosaukumu vai uzņēmuma logotipu. Ūdenszīme nedrīkst aizņemt vairāk kā 25% no fotoattēla laukuma, un tai nevajadzētu sagrozīt objekta attēlu.    

Preču pārdošanas un pirkšanas sludinājumos var izmantot tikai reālas piedāvātā objekta fotogrāfijas.    

Pakalpojumu sniegšanas reklāmās var būt jebkuri grafiski attēli, kas attiecas uz šo tēmu, bet nepārkāpj neviena intelektuālās tiesības.    

Ir aizliegts izmantot fotogrāfijas, kurās ir alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, ieroču vai citu līdzīgu priekšmetu attēli. 

Pēc izvietošanas (publikācijas) reklāma kļūst redzama visiem lietotājiem, un to pārbauda moderators. Ja moderators atrod kļūdu, reklāma tiks noraidīta, obligāti norādot noraidījuma iemeslu. 

Reklāmas noraidīšana ir tikai ziņojums par pieļauto kļūdu.

Reklāmdevējs var novērst kļūdu un publicēt sludinājumu vēlreiz.     

Piekrītot šiem noteikumiem, jūs arī apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat nākamajām šīs vietnes "noteikumu un nosacījumu" sadaļām.

6. Reklāmu iesniegšanas noteikumu izmaiņas:

6.1. "BBBA" ir tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez īpaša brīdinājuma Lietotājam. Veicot izmaiņas pašreizējā izdevumā, tiek norādīts pēdējās atjaunināšanas datums. Jaunā Noteikumu versija stājas spēkā no to ievietošanas brīža. Pašreizējais izdevums vienmēr ir atrodams šajā lapā.

7. Atsauksmes. Jautājumi un ieteikumi:

7.1. Lūdzu, nosūtiet visus ieteikumus vai jautājumus par šiem noteikumiem "BBBA" klientu atbalsta dienestam pa e-pastu, tālruni vai izmantojot atsauksmju veidlapu. 

Atbalsta dienests darba dienās ir atvērts no pulksten 10.00 līdz 19.00. - BBBA.lv  

Publicēšanas datums: 18.04.2021

Lai uzlabotu lietotāja pieredzi BBBA.lv izmanto sīkdatnes. Turpinot turpmāku vietnes izmantošanu, jūs tam piekrītat. Plašāka informācija ir pieejama Cookie politika

Skaidrs
Izsole pabeigta
minūtes
sek.
Izvēlas
Pievienot
Izsole pabeigta
Noslēpt parametrus
Visi parametri
Jūs patiešām gribat aizdabūt lapaspusi?